Renovace dveří Mladá Boleslav

všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Michal Karabin

IČ: 62003348

DIČ: CZ7603090946

se sídlem: Ledce 86, 294 47, Ledce u Mladé Boleslavi

 

Kontaktní údaje:

e-mail: info@renovacemb.cz

telefon: +420 608 050 066

web: www.renovacemb.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.renovacemb.cz (dále jen „internetový obchod“). “Voucherem” se rozumí poukaz, opravňující držitele poukazu k jeho využití za účelem na renovaci dveří nebo zárubní.

Zakoupení voucheru

Na webových stránkách www.renovacemb.cz. U každého voucheru je uvedena cena a popis. Cenu za voucher je možné zaplatit bankovním převodem nebo online platební kartou.

Platební kartou online: Voucher odesíláme ihned.

Bankovním převodem: Voucher vám zašleme následující pracovní den po přijetí platby. 

Platnost voucheru

Voucher má platnost 365 dní ode dne zakoupení. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok klienta na využití voucheru bez nároku na vrácení uhrazené ceny za voucher.

Odstoupení od smlouvy

Kupující voucheru, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující dárkového poukazu využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat emailem nebo poštou uvedené v těchto podmínkách nejpozději do 14. dne od převzetí voucheru. Kupující voucheru, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost vrácení voucheru

Kupující má nárok do 14 dní od nákupu nechat nepoužitý voucher zneplatnit a
požádat o vrácení peněz. 

Doručení dárkového poukazu

Voucher je automaticky vygenerován a ihned odeslán po zaplacení online platbou . Voucher obdržíte do pár minut po uhrazení. Voucher se zavazujeme doručit klientovi nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne jeho uhrazení objednávky v souladu s ustanovením čl.  těchto obchodních podmínek. Pokud klient v této lhůtě dárkový poukaz neobdrží, je povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit na emailovou adresu info@renovacemb.cz  Následně zjednáme nápravu a zajistíme doručení
voucheru klientovi.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.10.2020